Správa Android licencií


Zadajte, prosím, váš užívateľský kód v RAALTRANSe a telefónne číslo oprávnenej osoby, ktoré bolo zaregistrované pri uzatváraní zmluvy s RAALTRANSom:

Užívateľský kód
Telefónne číslo (v tvare 00421-999999999)
 

Na vyššie zadaný telefón bola odoslaná SMS správa s overovacím kódom

Zadajte kód z SMS